Trang Sức Hổ Phách – Nguồn gốc, giá trị và cách sử dụng

Hổ Phách   Trang Sức Hổ Phách, nguồn gốc, giá trị nhận biết và cách sử dụng Hổ phách (tên quốc tế là Amber) là loại đá quý hữu cơ được thành tạo từ nhựa cây cách nay hàng ngàn đến hàng triệu năm, chúng thường bao lấy các mẫu côn trùng, thực vật nhỏ. Có hơn 1.000 mẫu côn trùng còn nguyên nằm trong hổ phách đã được xác định tên.

Vòng Phong Thủy – Vòng Đá Quý Phong Thủy – Mua Bán Vòng Đeo Tay, Vòng Đeo Cổ